Bytoppen Trivselsgård

By Nordre ligger i Gan i Lillestrøm kommune, 10 – 12 minutters kjøring fra Lillestrøm by.

På gården bor Mari og hennes datter Amanda (6år)

Mari kjøpte gården sommeren 2019 for å realisere drømmen om å drive med grønn omsorg og grønn pedagogikk.

Gården består av 80 dekar dyrket mark, 60 mål skog, en stor låve med stall, og utegangstall i kjelleren. Ellers er det hovedhus, stabbur og garasje med sovesal i andre etasje.

I skogen kan vi ta ut tømmer og ved, hente juletrær, plukke sopp og bær. Her finnes også en liten koie som fungerer som et koselig turmål.

På gården finner du en rekke forskjellige dyr som du kan lese om her.