Hjem

Velkommen til Bytoppen Trivselsgård

der dyr og mennesker har det godt sammen.

På gården vår i Gan like utenfor Lillestrøm ønsker vi å skape en møteplass mellom mennesker, dyr og natur. 

Vår målsetting er tilby helsefremmede aktiviteter og være et lyspunkt i hverdagen. 

Vi har ledig kapasitet. Vi tilrettelegger og skreddersyr etter individuelle behov. 

Har du spørsmål eller en forespørsel ta kontakt med Mari på 
tlf: 971 23 525 eller e-post: bytoppentrivselsgard@hotmail.com

Vil du ser litt mer av vårt daglige virke kan du finne oss på både Facebook og Instagram