Hjem

Velkommen til Bytoppen Trivselsgård

der dyr og mennesker har det godt sammen.

«Jeg ser meg selv gjennom nye perspektiver. Gjennom å observere hestenes respons på atferd og hva jeg signaliserer av følelser og tanker, så har jeg fått en dypere forståelse av meg selv. Jeg har gjennom refleksjon fått innsikt i mine vante tankemønstre, følelser og handlinger»

«Det føles støttende å gjøre dette i et fellesskap med likesinnede mennesker og kjenne på samhold og tilhørighet i en hesteflokk. Når flokken ser hele meg og jeg blir inkludert, opplever jeg en følelse av å være god nok med mine følelser og sanser.»

«Mari skaper et trygt rom og tilstedeværelse i samspill med hestene. Det føles godt og trygt å kunne være seg selv, se sine egne styrker og oppleve mestring.»

«Med sosial angst er det lettere å være sammen med dyr enn mennesker. Jeg blir roligere i tankene mine. Hestene har en beroligende effekt på meg og jeg øver meg på å være i nuet»

«Tanken på å spise lunsj med de sosiale hønene, motiverer meg til å delta på hesteassistert psykisk helsearbeid»

«Hver eneste gang jeg er på Bytoppen trivselsgård får jeg en ro og god følelse som motiverer meg til å dra selv om jeg har en dårlig dag. Å få være en del av livet til dyrene betyr veldig mye for meg. Jeg opplever å være betydningsfull og det er godt å gjøre noe bra for andre. Det gir meg en motivasjon i livet som jeg ikke har hatt tidligere.»

«Å være på gården har gitt meg mer glede og mål i hverdagen. Jeg har sett fram til å være med hestene og trene på å være i nuet, samt å øve på å regulere sinnsstemning og følelser blant dem. »

«Det er veldig gøy å være på Bytoppen trivselsgård og jeg får gjøre ting utenom det vanlige. Ingen dager er like og jeg glemmer andre utfordringer i hverdagen når jeg er der. Det som motiverer meg mest er at jeg blir mer selvstendig og får til mye selv. De som jobber der er flinke til å ikke stresse og jeg får den tiden jeg trenger»

Behandler …
Suksess! Du er på listen.

Har du spørsmål eller en forespørsel ta kontakt med Mari på 
tlf: 971 23 525 eller e-post: bytoppentrivselsgard@hotmail.com

Vil du ser litt mer av vårt daglige virke kan du finne oss på både Facebook og Instagram