Hesteassistert psykoterapi

Bytoppen trivselsgård har nå inngått et samarbeid med Lena Brittsdatter Johnson som praktiserer gestaltterapi. https://www.terapiogutvikling.no/

Vi legger opp timene etter dine behov, men vi jobber primært fra bakken. Det vil si at det er lite eller ingen ridning involvert (med mindre dette er hensiktsmessig og spesielt ønsket).

En time varer opp til 90 minutter, vi avrunder der det er naturlig. Dette er ikke et gruppetilbud men du har mulighet for å ta med deg en person som er viktig for deg, dersom vi finner dette hensiktsmessig.

Du trenger ikke hesteerfaring eller noen spesiell fysikk for å være med på dette.

Det er derimot viktig at du kler deg etter været.

Pris pr time er 2700.

Oppstartspris for de 7 første som starter med dette er halv pris de fem første timene.

Det vil si at om du er av de første syv som ønsker hesteassistert terapi vil du få prisen kr 1350 for dine fem første timer.