Våre tjenester

Vi har følgende tilbud på gården:

  • NYHET: Vi har inngått et samarbeid med gestalt terapeut Lena Brittsdatter Johnsen og kan nå tilby hesteassistert terapi, til privatpersoner som har behov for det. Les mer om dette tilbudet https://www.terapiogutvikling.no/psykoterapi-med-hest. Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller vil ha priser på tjenesten.
  • Hesteassistert psykisk helsearbeid, individuelt eller i gruppe. Vi utforsker hvilke temaer som er viktig for deltager innenfor psykisk helse og jobber så sammen med hestene i forhold til disse temaene. Temaene kan være eks: ensomhet, grensesetting, tydelighet, kommunikasjon, nærhet, avvisning, aksept, tilhørighet, sorg, selvtillit, mestringstro, uro, tilstedeværelse, etc.
  • Workshops for deg som er interessert i faget hesteassisterte intervensjoner. Følg med på Bytoppen trivselsgård på facebook, da arrangementene blir lagt ut der.
  • Møteplass for ungdom. Stallen er åpen for lokal ungdom mellom 12-16 år hver onsdag i skoleruta fram til sommerferien 2023. Stallen er åpen for alle som vil ta seg en titt, en prat eller kose hestemule. Ungdommen kan komme rett etter skolen da skolebussen stopper utenfor, elever fra Dalen kan gå til stallen. Her trengs ingen forkunnskaper, vi lærer av hverandre og tråkker opp stien sammen. Sammen vil vi la ungdommene komme med sine ønsker, samtidig som vi vil invitere de til å være sammen med hestene på en helsefremmende måte. Hestene møter folk som de er, hestene bedømmer ingen for hvordan klær de har, hvordan de gjør det på skolen eller hvor lenge det er siden de har dusjet. Hestene møter et menneske her og nå, og det er det møtet som betyr alt for dem. Dette er en befriende tanke for de fleste, samtidig som det kan sette igang en del refleksjoner og prosesser. For å bli medlem av denne gjengen trenger vi noen opplysninger om hvem du er og det koster 40 kr å bli medlem. Har du ikke penger til dette, så snakk med oss og vi finner en løsning. Denne møteplassen er finansiert av Lillestrøm Kommune møteplasser for barn og ungdom.
  • VTA: Varig tilrettelagt aktivitet gjennom NAV. For personer som trenger å få et tilpasset aktivitetstilbud med mening.
  • Alternativ opplæringsarena: Vi har i dag en elev som har skoledagen sin en dag i uken på Bytoppen. Vi lager mål for opplæringen i samarbeid med skole og lærere og evaluerer målene etter hvert semester.
  • Gårdsleir i ferier for barn. Leiren har sosialpedagogisk forankring og barna får lære om dyrene og hva som skal til for at det skal være god dyrevelferd. Det blir gårdsarbeid, stell, ridning, andeveddeløp (?), kjøring med hest, og eksperimentell læring med hesteflokken.
  • Gård etter skole. Barna hentes på den lokale barneskolen og blir med i stallen. Der spiser vi matpakke, leser for dyrene/gjør lekser gjør stallarbeid og forskjellige aktiviteter sammen med dyrene. Vi har sosialfaglig fokus og legger opp til selvstendig tenkning i forhold til dyre- og menneskevelferd. Vi gjør ulike aktiviteter sammen med katter, hunder, ender, kaniner, høner og hester. Vi rir i blant men har ikke dette som hovedaktivitet.
  • Hesteassistert familieterapi i samarbeid med Bup.

Det trengs ingen forkunnskaper om hest for å være med på ulike aktiviteter her på gården

Vi ønsker å kunne tilby flere ulike helsefremmende aktiviteter her på gården. Ta gjerne kontakt om du har ideer for et samarbeid, eller du har et behov du tenker vi kan hjelpe til med å dekke.