Våre tjenester

Vi har følgende tilbud på gården:

 • Gård etter skole. Barna hentes på den lokale barneskolen og blir med i stallen. Der spiser vi matpakke, leser for dyrene/gjør lekser gjør stallarbeid og forskjellige aktiviteter sammen med dyrene. Vi har sosialfaglig fokus og legger opp til selvstendig tenkning i forhold til dyre- og menneskevelferd. Vi gjør ulike aktiviteter sammen med katter, hunder, ender og hester. Vi rir i blant men har ikke dette som hovedaktivitet. Nå har vi også fått to søte små kaniner som vi steller med.
 • Møteplass for ungdom. Stallen er åpen for lokal ungdom mellom 12-16 år hver mandag i skoleruta. 7.februar er oppstartsdato og stallen er åpen for alle som vil ta seg en titt, en prat eller kose hestemule. Ungdommen kan komme rett etter skolen da skolebussen stopper utenfor, elever fra Dalen kan gå til stallen, da vi holder til bare noen hundre meter i fra. Personalet fra stallen kan avtale å møte elever på halvveien og ta følge over hovedveien. Her trengs ingen forkunnskaper, vi lærer av hverandre og tråkker opp stien sammen. Vi har handymannen Gunnar med oss, som håper på å få med seg en gjeng som vil være med på noen små oppdrag som kan skru noen skruer, snekre noen kaninkasser, flytte noen høyballer osv. Om det er interesse for det kunne handygruppa laget et eget oppholdsrom på låven.. men som sagt her er det ungdommen som bestemmer hvilke prosjekter som skal prioriteres. Vi er også så heldige som har med oss Christina, som jobber på Stallen på Gaustad Sykehus til daglig. Hun er opprinnelig sykepleier med diverse videreutdanninger og kurs innen hesteassistert psykoterapi og har mange års erfaring i å jobbe med hesteassistert psykoterapi og hesteassisterte intervensjoner. Sammen vil vi la ungdommene komme med sine ønsker, samtidig som vi vil invitere de til å være sammen med hestene på en helsefremmende måte. Hestene møter folk som de er, hestene bedømmer ingen for hvordan klær de har, hvordan de gjør det på skolen eller hvor lenge det er siden de har dusjet. Hestene møter et menneske her og nå, og det er det møtet som betyr alt for dem. Dette er en befriende tanke for de fleste, samtidig som det kan sette igang en del refleksjoner og prosesser. Det er naturligvis frivillig å takke ja eller nei til disse invitasjonene. Stell og kos vil de uansett ha, noen av flokkmedlemmene kan kose i timesvis om det passer seg sånn. For å bli medlem av denne mandagsgjengen trenger vi noen opplysninger om hvem du er og det koster 40 kr å bli medlem. Har du ikke penger til dette, så snakk med oss og vi finner en løsning. Når alle dyr og mennesker er fornøyde med dagen er det på tide å dra hjem, vi sørger for at alle behov er dekket for alle dyr, så må vi hjem og spise selv. Om det er vanskelig for deg å komme deg hjem, snakk med oss og vi finner en løsning på det også. Dette prosjektet er for lokal ungdom og pga størrelseomfanget på gården må vi ha en begrensning på antall medlemmer. Vi håper dette vil gå seg til av seg selv i forhold til kapasitet og interesse. Vi har et krav til deltagelse, det er at vi er sammen om å skape noe bra for hverandre og dyrene! Denne møteplassen er finansiert av Lillestrøm Kommune møteplasser for barn og ungdom. Vi gleder oss til å starte opp og tråkke opp stien sammen med dere!
 • VTA: Varig tilrettelagt aktivitet gjennom NAV. For personer som trenger å få et tilpasset aktivitetstilbud med mening.
 • Alternativ opplæringsarena: Vi gleder oss til å ta i mot vår første elev i mars måned. Dette tilbudet er finansiert av et legat, da skolen ikke har midler til å dekke utgiftene som det innebærer å sende en elev ut fra skolebenken inn i praktisk læring på en gård. For noen elever er en alternativ opplæringsarena en god motivasjon for å komme seg gjennom skolen og gjennom praktisk og eksperimentell læring bli bedre utgaver av seg selv
 • Gårdsleir i ferier for barn (ikke overnatting). Leiren har sosialpedagogisk forankring og barna får lære om dyrene og hva som skal til for at det skal være god dyrevelferd. Det blir gårdsarbeid, hundetrening, ridning, andeveddeløp (?), kjøring med hest, og eksperimentell læring med hesteflokken.
 • Hesteassistert psykisk helsearbeid. Individuelt tilpassede tilbud.

Det trengs ingen forkunnskaper om hest for å være med på ulike aktiviteter her på gården

Vi ønsker å kunne tilby flere ulike helsefremmende aktiviteter her på gården.

 • Helgavlastning i gruppe
 • Hesteassistert psykoterapi i samarbeid med behandler
 • Sosialpedagogisk arbeid med hest
 • Gården som alternativ læringsarena
 • Grupper på tvers av samfunnet, eks eldre/yngre samlinger der ny og gammel kunnskap deles
 • Temadager og kurs