Om oss

Sommeren 2019 skulle drømmen realiseres og sentralt liggende enebolig byttes inn i et lite gårdsbruk i Gansdalen. Mari, Thor og Amanda pakket sakene sine og flyttet ut på landet. Hunden Maika ble gårdshund og Katten vår Klori fikk jobben med å fange mus på låven. Hestene ble kjøpt inn like etter kontrakten ble skrevet under.

Maris kompetanse

Mari har en bachelor i oppvekst, skapende aktivitet og helse og en master i tilpasset opplæring (2012). Hun har jobbet som blant annet fritidsleder i kriminalomsorgen og som miljøterapaut med ulike gruppe mennesker. Hun har erfariing med å jobbe med barn og unge, voksne i en vanskelig livssituasjon, mennesker med psykiske utfordringer og mennesker med ulike funksjonshemminger. Hun har jobbet på flere ulike ridesentere med ansvar for stallen og å lede ulike grupper med ulike hesteaktiviteter. Hun har tatt ulike kurs i å bruke dyr og hester i ulike helsefremmende arbeid.


EAGALA
 er en modell for bruk av hest i psykoterapi og eller læring på det personlige plan.
Dersom det skal utøves terapi, må hun samarbeide med behandler/terapaut. Hun er autorisert til å bruke modellen men ikke på det terapautiske nivået. I sosialpedagogisk arbeid derimot har Mari mye kompetanse og bruker modellen som insperasjon og bruker flere elementer fra Eagala modellen. Hun tok kursene som kvalifiserte til atorisasjon i 2016 og måtte reautorisere seg i 2018. Eagala modellen blir stort sett utført sammen med løse hester. Der pasient/utøvere får et oppdrag som skal utføres ute med de løse hestene. Hestene vil alltid gi en respons på menneskene de møter og denne responsen er en speiling av mennesket emosjoner. Pasientene/utøverne vil knytte denne atferden opp mot opplevelser i eget liv og det er inngangsport til mange flere temaer enn tradisjonell samtaleterapi eller utviklingssamtaler. Oppdraget er som oftest praktisk og personene som deltar vil kjenne på ulike følelser som de opplever om reele temaer. De kan få oppleve refleksjon som kan føre til personlig vekst. Det kan være mennesker i gruppe eksempel familier, kollegaer eller personer med lignende utfordringer som er sammen under seksjonen. Eller det kan være idividuell behandlig/sosialpedagogisk aktivitet.

Kurs i psykisk helsearbeid med hest
Det tar for seg ulike psykiske plager/lidelser og hvordan ulike hesteassisterte aktiviteter kan brukes for å fremme den psykiske helsen. Kurset holdes av stiftelsen «hest og helse».

Videreutdanning i dyreassisterte intervensjoner
Introduksjonskurs 5 studiepoeng NMBU. Vdereutdanningen tar for seg hvordan ulike aktiviterer med dyr og natur virker helsefremmende på oss mennesker. Den tar for seg ulike mestringsteorier og ulike dyreassisterte aktiviteter/teori. Introduksjonskurset kvalifiserer til videreutdanning i «hesteassisterte intervensjoner» «dyreassisterte intervensjoner gårdsdyr» og dyreassisterte intervensjoner med hund». Mari planlegger å ta videreutdanningen hesteassisterte intervensjoner i 2020.

HEAL 6 Keys to Connection
Introduksjonskurs til bruk av HEAL modellen i psykososialt arbeid med ulike psykiske vansker. Kurset er både praktis og teoretisk og tar for seg hvordan ulike hestassisterte aktiviteter

Videreutdanning i hesteassisterte intervensjoner ved NMBU

Et dypdykk i hvordan hesteassisterte aktiviteter kan virke helsefremmende på ulike måter. Forskning og fagliteratur gir en faglig tyngde i feltet. Fullført og bestått i 2021.

Equines in Therapy and Learning. Level 1 Et kurs i hvordan hester kan ha en terapautisk og helsefremmende rolle, hvordan fasilitere, samt fokus på god dyrevelferd. Fullført sommer 2021.

Kurs i Gaustadmanualen

En innføring i hvordan de jobber på Gaustad Sykehus med hesteassistert psykoterapi. Mange nyttige verktøy å ta med seg i videre arbeid. Kurset fullført høsten 2021.