Om oss

Sommeren 2019 skulle drømmen realiseres og sentralt liggende enebolig byttes inn i et lite gårdsbruk i Gansdalen. Nå tre år senere er endelig drømmen i gang. Mye svette, tårer, glede og ny kompetanse som måtte tilegnes. En bratt læringskurve for Mari som har sosialpedagogisk utdannelse. Som gårdbruker skal enn kunne mye, veldig mye… men det er en annen historie 🙂

Maris kompetanse

Mari har en bachelor i oppvekst, skapende aktivitet og helse og en master i tilpasset opplæring (2012). Hun har jobbet som blant annet fritidsleder i kriminalomsorgen og som miljøterapeut med ulike gruppe mennesker. Hun har erfaring med å jobbe med barn og unge, voksne i en vanskelig livssituasjon, mennesker med psykiske utfordringer og mennesker med ulike funksjonshemminger. Hun har jobbet på flere ulike ridesentre med ansvar for stallen og å lede ulike grupper med ulike hesteaktiviteter. Hun har tatt ulike kurs innenfor hesteassistert psykoterapi og mindfullness og har videreutdanning i hesteassisterte intervensjoner på NMBU.


EAGALA
 er en modell for hesteassistert psykoterapi og/eller læring på det personlige plan.
Dersom det skal utøves terapi, må det samarbeides med behandler/terapeut. I sosialpedagogisk arbeid har Mari mye kompetanse og bruker modellen som inspirasjon og bruker flere elementer fra Eagala modellen. Hun tok kursene som kvalifiserte til autorisasjon i 2016 og måtte re autorisere seg i 2018. Eagala modellen blir stort sett utført sammen med løse hester. Der pasient/utøvere inviteres til et oppdrag ute med de løse hestene. Hestene vil alltid gi en respons på menneskene de møter og denne responsen er en speiling av mennesket emosjoner. Pasientene/utøverne vil knytte denne atferden opp mot opplevelser i eget liv og det er inngangsport til mange flere temaer enn tradisjonell samtaleterapi eller utviklingssamtaler. Oppdraget er som oftest praktisk og personene som deltar vil kjenne på ulike følelser som de opplever om reelle temaer. De kan få oppleve refleksjon som kan føre til personlig vekst. Det kan være mennesker i gruppe eksempel familier, kollegaer eller personer med lignende utfordringer som er sammen under seksjonen. Eller det kan være individuell behandling/sosial pedagogisk aktivitet.

Kurs i psykisk helsearbeid med hest
Det tar for seg ulike psykiske plager/lidelser og hvordan ulike hesteassisterte aktiviteter kan brukes for å fremme den psykiske helsen. Kurset holdes av stiftelsen «hest og helse».

Videreutdanning i dyreassisterte intervensjoner
Introduksjonskurs 5 studiepoeng NMBU. Videreutdanningen tar for seg hvordan ulike aktiviteter med dyr og natur virker helsefremmende på oss mennesker. Den tar for seg ulike mestrings teorier og ulike dyreassisterte aktiviteter/teori.

HEAL 6 Keys to Connection
Introduksjonskurs til bruk av HEAL modellen i psykososialt arbeid med ulike psykiske vansker. Kurset er både praktis og teoretisk og tar for seg hvordan ulike hestassisterte aktiviteter

Videreutdanning i hesteassisterte intervensjoner ved NMBU

Et dypdykk i hvordan hesteassisterte aktiviteter kan virke helsefremmende på ulike måter. Forskning og fagliteratur gir en faglig tyngde i feltet. Fullført og bestått i 2021.

Equines in Therapy and Learning. Level 1 Et kurs i hvordan hester kan ha en terapautisk og helsefremmende rolle, hvordan fasilitere, samt fokus på god dyrevelferd. Fullført sommer 2021.

Kurs i Gaustadmanualen

En innføring i hvordan de jobber på Gaustad Sykehus med hesteassistert psykoterapi. Mange nyttige verktøy å ta med seg i videre arbeid. Kurset fullført høsten 2021. Mari deltok på nytt kurs på stallen på Gaustad sommeren 2022.

Hesteassistert psyodynamisk traumeterapi av Ilka Parent og Mimer school

Ilka Parent er en anerkjent psykiater som har jobbet med hesteassistert psykoterapi i mange år, Hun underviste i sin modell online. kurset hadde en varighet på 30 dager. Gjennomført februar 2023

Reklame